Tiger and Jackal
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence
Phonologic
Orthographic

Translation by sentence
en NE
Whole text transcription

Whole text translation
en NE
syalo kətha halu?
syal cəturi … bag … baʈho.
syalə cəturi bhəisəkepəchi tinu duwəko satə bhəy.
bago rə syalo satə bhəy.
bago rə syalo satə bhəyapəchi nə əbə … syal— bagəi khana— syaləkənə bagə khanəinə rəechə. mama rəechə, syaləko. syal.
mama bhəyə pəchi syaləko mamalə, “ləu bhanjəu, təmi yəta jao,” bhənyo.
yəkoʈa kəi ki dui machori chinə, u tələ dhanə kuʈ‍ʈi chi.
tei bagələ khai diyo chə.
syalle jaikənə tələ ghəʈəchalə gəyə rə yəkakənə muthi pəɖalyo, yəkai təli pəɖalyo ghəʈə chalə gəikənə.
təli pəɖale pəchima to muthiko hune loʈi mərigəyə təliko hune chənnəi chə.
təliko hune bhəe pəʈi unlə bhənchə “kã gəya kəta gəya ke gəya— hərchəu hamlai yu dukhə kinə bhəyo?” bhənikənə tələ runo rəechə,
ghərəbaʈə malik gəyə chə malik gəisəkepəchi — maliklə bəndukə əndukə likənə gəyo əbə.
syallə hõ bənna ʈhulo bənduk səmayə tələmo, tyo bhagyo rə ghərə aigo.
uikho joi choro bhəyo əbə joi kyə chori bhəi tyo.
bəɖɖi ai, bəɖɖi, bəɖɖi, “chorilai həpre khai diyo, məlai yəsto hər‍yo” bhənepəchi.
“əbə, oɖɖa nəjaũ. teilai ɖakũ.
teilai jəbə— ɖaku. ɖakepəchi hamra ghərma bhat bhansa laũ, ochen laũ, bəsalu, bəsali səkepəchi, ratka bisema maru teilai.
hami laʈa bhəyəu.
teilai phəkau bhənisəkepəʈi sərasər ɖakechən, tyu syal ayəchə,
aisəkepəchi “ləu tə kha!” bhəne teilai dudhə die, bhat die, əbə tiun tərəkari khana pina die, beɖ, bistəra lae.
ratə ghãʈi cepu tei syallai maru əbə bhənne bela, syal tə ninaea chəinə. u tə kənjəmə ninə pəɖe jən bhəya chə u tə baləi siya chəinə.
kənsini bhəi bəseko chə, kənsini bhəi bəsisəkepəchi əbə maru bhənne bela tə hwaiə! bai gəechə, syal.
əbə teikənə kã chopnə jaũ bhənne bela rukha ʈuppai bəseko chə.
tələmma goli hanna məreinə.
“əbə yeilai ke həru?” rukh kaʈʈa chən bhuĩ pəɖyo, bhuĩ pəɖepəchi u rukhə ɖhəligəyo u tə bai gəyo umkyorə.
teilai kei həri mari səkenə.
pəche, guna bandrə bo lai “chop ja tei syaləlai” bhənepəchi guna bandrəlai laya.
guna bandrə laesəkepəchi tyəlai chopyə.
chopesəkepəchi “təmi mera kəya ho, ko ho, sathi ho, ərko thokə ho” bhənyo, tyo phutki bai gəy.
tei syaləlai kehi həre chopi səkenə, manʈhə bəsigəy.
tyo bhəyo ke? tyo səkigyo əbə. hã. tyo səkigyo. hẽ hẽ.
Shall I tell the story of the jackal ?
The jackal was clever, the tiger … intelligent.
The jackal was clever; the two of them were together.
The tiger and the jackal were together.
When they were together… the tiger doesn’t eat the jackal, he’s his maternal uncle — the jackal’s — the jackal.
The jackal’s uncle said, “OK, nephew, you go over there.”
Someone’s family members — a mother and daughter — were husking rice down below.
The tiger ate them.
The jackal went to the village next to the river,
he laid out one of them down below — the one who was lying above fell down and died, the one below was still alive.
The one below wept, saying “Where did he [the tiger?] go, what are you doing to us, why do we have such misfortune?”
The householder went out from his house taking a gun.
The jackal aimed an even bigger gun from below; he fled back to his house.
He had a wife and son — a wife and daughter.
The old woman [wife] came — “He ate our daughter up there, he did this to me!
Let’s not go there, old man. Let’s invite him.
Let’s call him and lay out a meal in our house, lay out a bed, and have him stay. At night, when he is settled in, let’s kill him.
We were stupid.
Let’s butter him up,” they said, and they went straight and called him. The jackal came.
When he came, they said, “Here, eat!” and they gave him milk, they gave him rice, they had food and drink prepared, they laid out a bed and bedding.
“At night, we’ll squeeze his throat and kill him.” When they said this, the jackal wasn’t asleep. He was only acting as if he were asleep.
He was pretending to sleep, and when they said “Let’s kill him!” he took right off, whoosh!
When they went to catch him, he was in the top of a tree.
They shot at him from below but he wasn’t killed.
“Now what should we do with him?” They cut down the tree, it fell to the ground, and when it fell the jackal escaped.
Whatever they did, they couldn’t kill him.
After that, they sent a langur to catch him, saying “Go catch that jackal!”
The langur caught him.
“You’re my relative, my companion, whatever,” he [the jackal] said. He got loose and went.
No way could they catch that jackal. They stayed there.
That’s it, right? It’s finished. That one’s finished. [The storyteller is paid by the story.] Heh heh.
स्यालको कथा भनूँ?
स्याल चतुरो, बाघ बाठो,
स्याल चतुरो भइसकेपछि ती दुवैको सङ्गत भयो।
बाघ र स्यालबीच मित्रता भयो।
स्याललाई बाघले नखाने रहेछ। मामा रहेछ। स्यालको। स्याल।
मामा भएपछि स्यालका मामाले, “लौ भान्जा, तिमी त्यतातिर जाऊ” भनेछ।
एकजनाकी दुइ आमाछोरी थिइन्। ती तल धान कुटिरहेकी रहिछन्।
त्यहाँ बाघले खाइदियो।
स्यालले नदीकिनारतिरको बस्तीमा गएर, नदी किनारतिरका बस्तीमा गएर
एक जनालाई तल सुताएपछि, माथि सुतेको चाहिँ लडेर मरिहाल्यो। तल सुतेको चाहिँ छँदैछ।
तलको छँदै भएपछि, “कहाँ गयो, कता गयो, के गर्छौ हामीलाई, यस्तो दुःख किन भयो?” भनेर रुदै छ ।
घरबाट मालिक गएछ बन्दुकसन्दुक लिएर गयो।
तलतिरबाट स्यालले त्यसभन्दा ठूलो बन्दुक ताक्यो। त्यो भागेर घरमा आइहाल्यो।
उसको स्वास्नी र छोरो भयो अब स्वास्नी के छोरी भई त्यो।
बूढी आई, बूढी–बूढी “छोरीलाई ऊ त्यहाँ माथि खाइदियो। मलाई यस्तो गर्‍यो।
अब बूढा नजाऔं। त्यसलाई बोलाऔं,
त्यसलाई बोलाएर हाम्रा घरमा भात भान्सा लगाऔं, ओछ्यान लगाऔं, बसालौँ। बसालिसकेपछि रातिपख मारौँ त्यसलाई।
हामी लाटा भयौँ।
फकाआँ” भनिसकेपछि सरासर बोलाएछन्, यो स्याल आएछ।
आइसकेपछि “लौ त खा!” भनेर दूध दिए, भात दिए, सितन तरकारी दिए, खानपिन गराए, बेडविस्तरा लगाए,
राति घाँटी च्यापेर मारौँ अब भनने बेला स्याल त निदाएको छैन। ऊ त निदाए जस्तो गरेको मात्र छ।
निदाएको जस्तो गरी बसिसकेपछि मारौं भन्ने बेला घ्वाइँय गइहाल्यो स्याल।
अब त्यसलाई कहाँ छोप्न जाऊ भन्ने बेला रुखका टुप्पामा बसेको छ।
तलतिरबाट गोली हान्दा पनि मरेन।
“अब यसलाई के गरौँ?” रुख काट्छन्, जमिनमा ढल्यो, रुख ढलिसकेपछि ऊ त गइहाल्यो उम्केर।
त्यसलाई केही गरी मार्न सकेनन्।
पछि (गुना–बाँदरलाई) लङ्गुरलाई, “समात जा त्यस स्याललाई!” भनेपछि, लङ्गुरलाई समात्न‍‍‌‍‍ पठाए।
लङ्गुर लगाइसकेपछि त्यसलाई समात्यो।
“तिमी मेरा नातागोता, आफन्त, के के हौ, साथी हौ, अर्को थोक हौ”, भन्यो। त्यो फुत्केर गइहाल्यो।
त्यस स्याललाई केही गरी समात्न सकेनन्। मान्छे बसिगयो।
त्यो भयो के? त्यो सकिगयो अब। त्यो सकिगयो। हेँ हेँ।
S1 stop écouter
syalo kətha halu?
स्यालो कथा हालु।

syalo
kətha
halu


Shall I tell the story of the jackal ?

स्यालको कथा भनूँ?

S2 stop écouter
syal cəturi … bag … baʈho.
स्याल चतुरी, बाग बाठो।

syal
cəturi
bag
baʈho


The jackal was clever, the tiger … intelligent.

स्याल चतुरो, बाघ बाठो,

S3 stop écouter
syalə cəturi bhəisəkepəchi tinu duwəko satə bhəy.
स्याल चतुरी भैसकेपछि तीनु दुवको सात भय।

syalə
cəturi
bhəisəkepəchi
tinu
duwəko
satə
bhəy


The jackal was clever; the two of them were together.

स्याल चतुरो भइसकेपछि ती दुवैको सङ्गत भयो।

S4 stop écouter
bago rə syalo satə bhəy.
बागो र स्यालो सात भय।

bago
syalo
satə
bhəy


The tiger and the jackal were together.

बाघ र स्यालबीच मित्रता भयो।

S5 stop écouter
bago rə syalo satə bhəyapəchi nə əbə … syal— bagəi khana— syaləkənə bagə khanəinə rəechə. mama rəechə, syaləko. syal.
बागो र स्यालो सात भयापछि न अब स्याल-- बागै खाना-‍- स्यालकन बाग खानैन रहेछ। मामा रहेछ, स्यालको। स्याल।

bago
syalo
satə
bhəyapəchi
əbə
syal
bagəi
khana
syaləkənə
bagə
khanəinə
rəechə
mama
rəechə
syaləko
syal


When they were together… the tiger doesn’t eat the jackal, he’s his maternal uncle — the jackal’s — the jackal.

स्याललाई बाघले नखाने रहेछ। मामा रहेछ। स्यालको। स्याल।

S6 stop écouter
mama bhəyə pəchi syaləko mamalə, “ləu bhanjəu, təmi yəta jao,” bhənyo.
मामा भय पछि स्यालको मामाल, “लौ भान्जौ, तमी यता जाओ,” भन्यो।

mama
bhəyə
pəchi
syaləko
mamalə
“ləu
bhanjəu
təmi
yəta
jao
bhənyo


The jackal’s uncle said, “OK, nephew, you go over there.”

मामा भएपछि स्यालका मामाले, “लौ भान्जा, तिमी त्यतातिर जाऊ” भनेछ।

S7 stop écouter
yəkoʈa kəi ki dui machori chinə, u tələ dhanə kuʈ‍ʈi chi.
यकोटा कै कि दुई माछोरी छीन, ऊ तल धान कुट्‍टी छी।

yəkoʈa
kəi
ki
dui
machori
chinə
u
tələ
dhanə
kuʈ‍ʈi
chi


Someone’s family members — a mother and daughter — were husking rice down below.

एकजनाकी दुइ आमाछोरी थिइन्। ती तल धान कुटिरहेकी रहिछन्।

S8 stop écouter
tei bagələ khai diyo chə.
तेइ बागल खाइ दियो छ।

tei
bagələ
khai
diyo
chə


The tiger ate them.

त्यहाँ बाघले खाइदियो।

S9 stop écouter
syalle jaikənə tələ ghəʈəchalə gəyə rə yəkakənə muthi pəɖalyo, yəkai təli pəɖalyo ghəʈə chalə gəikənə.
स्यालले जाइकन तल घटछाल गय र यकाकन मुथि पडाल्यो, यकाइ तली पडाल्यो घट छाल गइकन।

syalle
jaikənə
tələ
ghəʈəchalə
gəyə
yəkakənə
muthi
pəɖalyo
yəkai
təli
pəɖalyo
ghəʈə
chalə
gəikənə


The jackal went to the village next to the river,

स्यालले नदीकिनारतिरको बस्तीमा गएर, नदी किनारतिरका बस्तीमा गएर

S10 stop écouter
təli pəɖale pəchima to muthiko hune loʈi mərigəyə təliko hune chənnəi chə.
तली पडाले पछिमा तो मुथीको हुने लोटी मरिगय तलीको हुने छनइ छ।

təli
pəɖale
pəchima
to
muthiko
hune
loʈi
mərigəyə
təliko
hune
chənnəi
chə


he laid out one of them down below — the one who was lying above fell down and died, the one below was still alive.

एक जनालाई तल सुताएपछि, माथि सुतेको चाहिँ लडेर मरिहाल्यो। तल सुतेको चाहिँ छँदैछ।

S11 stop écouter
təliko hune bhəe pəʈi unlə bhənchə “kã gəya kəta gəya ke gəya— hərchəu hamlai yu dukhə kinə bhəyo?” bhənikənə tələ runo rəechə,
तलिको हुने भए पटि उनल भन्छ “काँ गया कता गया के गया-- हर्छौ हाम्लाई यु दुख किन भयो? भनिकन तल रुनो रहेछ,

təliko
hune
bhəe
pəʈi
unlə
bhənchə
“kã
gəya
kəta
gəya
ke
gəya
hərchəu
hamlai
yu
dukhə
kinə
bhəyo
bhənikənə
tələ
runo
rəechə


The one below wept, saying “Where did he [the tiger?] go, what are you doing to us, why do we have such misfortune?”

तलको छँदै भएपछि, “कहाँ गयो, कता गयो, के गर्छौ हामीलाई, यस्तो दुःख किन भयो?” भनेर रुदै छ ।

S12 stop écouter
ghərəbaʈə malik gəyə chə malik gəisəkepəchi — maliklə bəndukə əndukə likənə gəyo əbə.
घरबाट मालिक गय छ मालिक गैसकेपछि — मालिक्ल बन्दुक अन्दुक लिकन गय अब।

ghərəbaʈə
malik
gəyə
chə
malik
gəisəkepəchi
maliklə
bəndukə
əndukə
likənə
gəyo
əbə


The householder went out from his house taking a gun.

घरबाट मालिक गएछ बन्दुकसन्दुक लिएर गयो।

S13 stop écouter
syallə hõ bənna ʈhulo bənduk səmayə tələmo, tyo bhagyo rə ghərə aigo.
स्यालल होँ बन्ना ठूलो वन्दुक समाय तलम्मो, त्यो भाग्यो र घर आइगो।

syallə
hõ
bənna
ʈhulo
bənduk
səmayə
tələmo
tyo
bhagyo
ghərə
aigo


The jackal aimed an even bigger gun from below; he fled back to his house.

तलतिरबाट स्यालले त्यसभन्दा ठूलो बन्दुक ताक्यो। त्यो भागेर घरमा आइहाल्यो।

S14 stop écouter
uikho joi choro bhəyo əbə joi kyə chori bhəi tyo.
उइखो जोई छोरो भयो अब जोई क्य छोरी भई त्यो।

uikho
joi
choro
bhəyo
əbə
joi
kyə
chori
bhəi
tyo


He had a wife and son — a wife and daughter.

उसको स्वास्नी र छोरो भयो अब स्वास्नी के छोरी भई त्यो।

S15 stop écouter
bəɖɖi ai, bəɖɖi, bəɖɖi, “chorilai həpre khai diyo, məlai yəsto hər‍yo” bhənepəchi.
बड्डी आई, बड्डी, बड्डी, “छोरीलाई हप्रे खाइ दियो, मलाई यस्तो हर्‍यो” भनेपछि।

bəɖɖi
ai
bəɖɖi
bəɖɖi
“chorilai
həpre
khai
diyo
məlai
yəsto
hər‍yo
bhənepəchi


The old woman [wife] came — “He ate our daughter up there, he did this to me!

बूढी आई, बूढी–बूढी “छोरीलाई ऊ त्यहाँ माथि खाइदियो। मलाई यस्तो गर्‍यो।

S16 stop écouter
“əbə, oɖɖa nəjaũ. teilai ɖakũ.
“अब, वड्डा नजाऊँ। तेइलाई डाकु।

“əbə
oɖɖa
nəjaũ
teilai
ɖakũ


Let’s not go there, old man. Let’s invite him.

अब बूढा नजाऔं। त्यसलाई बोलाऔं,

S17 stop écouter
teilai jəbə— ɖaku. ɖakepəchi hamra ghərma bhat bhansa laũ, ochen laũ, bəsalu, bəsali səkepəchi, ratka bisema maru teilai.
तेइलाई जब-- डाकु। डाकेपछि हाम्रा घरमा भात भान्सा लाऊँ, ओछेन लाऊँ, बसालु, बसाली सकेपछि, रातका बिषेमा मारु तेइलाई।

teilai
jəbə
ɖaku
ɖakepəchi
hamra
ghərma
bhat
bhansa
laũ
ochen
laũ
bəsalu
bəsali
səkepəchi
ratka
bisema
maru
teilai


Let’s call him and lay out a meal in our house, lay out a bed, and have him stay. At night, when he is settled in, let’s kill him.

त्यसलाई बोलाएर हाम्रा घरमा भात भान्सा लगाऔं, ओछ्यान लगाऔं, बसालौँ। बसालिसकेपछि रातिपख मारौँ त्यसलाई।

S18 stop écouter
hami laʈa bhəyəu.
हामी लाटा भयौ।

hami
laʈa
bhəyəu


We were stupid.

हामी लाटा भयौँ।

S19 stop écouter
teilai phəkau bhənisəkepəʈi sərasər ɖakechən, tyu syal ayəchə,
तेईलाई फकाउ भनिसकेपटि सरासर डाकेछन्, त्यु स्याल आयछ,

teilai
phəkau
bhənisəkepəʈi
sərasər
ɖakechən
tyu
syal
ayəchə


Let’s butter him up,” they said, and they went straight and called him. The jackal came.

फकाआँ” भनिसकेपछि सरासर बोलाएछन्, यो स्याल आएछ।

S20 stop écouter
aisəkepəchi “ləu tə kha!” bhəne teilai dudhə die, bhat die, əbə tiun tərəkari khana pina die, beɖ, bistəra lae.
आइसकेपछि “लौ त खा!” भन्या तेइलाई दुध दिय, भात दिय, तिउन तरकारी खाना पीना दिया, बेड, विस्तरा लाया।

aisəkepəchi
“ləu
kha
bhəne
teilai
dudhə
die
bhat
die
əbə
tiun
tərəkari
khana
pina
die
beɖ
bistəra
lae


When he came, they said, “Here, eat!” and they gave him milk, they gave him rice, they had food and drink prepared, they laid out a bed and bedding.

आइसकेपछि “लौ त खा!” भनेर दूध दिए, भात दिए, सितन तरकारी दिए, खानपिन गराए, बेडविस्तरा लगाए,

S21 stop écouter
ratə ghãʈi cepu tei syallai maru əbə bhənne bela, syal tə ninaea chəinə. u tə kənjəmə ninə pəɖe jən bhəya chə u tə baləi siya chəinə.
रात घाँटी चेपु तेइ स्याललाई मारु अब भन्ने बेला, स्याल त निनायको छैन। ऊ त कन्जम निन पडे जन भया छ ऊ त बालै सिया छैन।

ratə
ghãʈi
cepu
tei
syallai
maru
əbə
bhənne
bela
syal
ninaea
chəinə
u
kənjəmə
ninə
pəɖe
jən
bhəya
chə
u
baləi
siya
chəinə


“At night, we’ll squeeze his throat and kill him.” When they said this, the jackal wasn’t asleep. He was only acting as if he were asleep.

राति घाँटी च्यापेर मारौँ अब भनने बेला स्याल त निदाएको छैन। ऊ त निदाए जस्तो गरेको मात्र छ।

S22 stop écouter
kənsini bhəi bəseko chə, kənsini bhəi bəsisəkepəchi əbə maru bhənne bela tə hwaiə! bai gəechə, syal.
कनसिनी भइ बसेको छ, कन्सिनी भइ बसिसकेपछि अब मारु भन्ने बेला ह्वाइअ! बाई गय छ, स्याल।

kənsini
bhəi
bəseko
chə
kənsini
bhəi
bəsisəkepəchi
əbə
maru
bhənne
bela
hwaiə
bai
gəechə
syal


He was pretending to sleep, and when they said “Let’s kill him!” he took right off, whoosh!

निदाएको जस्तो गरी बसिसकेपछि मारौं भन्ने बेला घ्वाइँय गइहाल्यो स्याल।

S23 stop écouter
əbə teikənə kã chopnə jaũ bhənne bela rukha ʈuppai bəseko chə.
अब तेइकन काँ छोप्न जाउँ भन्ने बेला रुखा टुप्पाई बस्यो छ।

əbə
teikənə
kã
chopnə
jaũ
bhənne
bela
rukha
ʈuppai
bəseko
chə


When they went to catch him, he was in the top of a tree.

अब त्यसलाई कहाँ छोप्न जाऊ भन्ने बेला रुखका टुप्पामा बसेको छ।

S24 stop écouter
tələmma goli hanna məreinə.
तलम्माई गोली हान्ना मरेइन।

tələmma
goli
hanna
məreinə


They shot at him from below but he wasn’t killed.

तलतिरबाट गोली हान्दा पनि मरेन।

S25 stop écouter
“əbə yeilai ke həru?” rukh kaʈʈa chən bhuĩ pəɖyo, bhuĩ pəɖepəchi u rukhə ɖhəligəyo u tə bai gəyo umkyorə.
“अब येइलाई के हरु?” रुख काट्टा छन् भुईँ पड्यो, भुईँ पडयापछि ऊ रुख ढलिगयो ऊ त बाइ गयो उम्केर।

“əbə
yeilai
ke
həru
rukh
kaʈʈa
chən
bhuĩ
pəɖyo
bhuĩ
pəɖepəchi
u
rukhə
ɖhəligəyo
u
bai
gəyo
umkyorə


“Now what should we do with him?” They cut down the tree, it fell to the ground, and when it fell the jackal escaped.

“अब यसलाई के गरौँ?” रुख काट्छन्, जमिनमा ढल्यो, रुख ढलिसकेपछि ऊ त गइहाल्यो उम्केर।

S26 stop écouter
teilai kei həri mari səkenə.
तेइलाई केही हरि मारी सकेन।

teilai
kei
həri
mari
səkenə


Whatever they did, they couldn’t kill him.

त्यसलाई केही गरी मार्न सकेनन्।

S27 stop écouter
pəche, guna bandrə bo lai “chop ja tei syaləlai” bhənepəchi guna bandrəlai laya.
पछे, गुना बान्द्रको लाई छोप् जा तेइ स्याललाई भनेपछि गुना बान्द्रलाई लाया।

pəche
guna
bandrə
bo
lai
“chop
ja
tei
syaləlai
bhənepəchi
guna
bandrəlai
laya


After that, they sent a langur to catch him, saying “Go catch that jackal!”

पछि (गुना–बाँदरलाई) लङ्गुरलाई, “समात जा त्यस स्याललाई!” भनेपछि, लङ्गुरलाई समात्न‍‍‌‍‍ पठाए।

S28 stop écouter
guna bandrə laesəkepəchi tyəlai chopyə.
गुना बान्द्रलाई लाएसकेपछि त्यलाई छोप्य।

guna
bandrə
laesəkepəchi
tyəlai
chopyə


The langur caught him.

लङ्गुर लगाइसकेपछि त्यसलाई समात्यो।

S29 stop écouter
chopesəkepəchi “təmi mera kəya ho, ko ho, sathi ho, ərko thokə ho” bhənyo, tyo phutki bai gəy.
छोपेसकेपछि “तमी मेरा कया हो, को हो, साथी हो, अर्को थोक हो” भन्यो, त्यो फुत्की बाई गय।

chopesəkepəchi
“təmi
mera
kəya
ho
ko
ho
sathi
ho
ərko
thokə
ho
bhənyo
tyo
phutki
bai
gəy


“You’re my relative, my companion, whatever,” he [the jackal] said. He got loose and went.

“तिमी मेरा नातागोता, आफन्त, के के हौ, साथी हौ, अर्को थोक हौ”, भन्यो। त्यो फुत्केर गइहाल्यो।

S30 stop écouter
tei syaləlai kehi həre chopi səkenə, manʈhə bəsigəy.
तेइ स्याललाई केही हरे छोपी सकेन, मान्ठ बसिगय।

tei
syaləlai
kehi
həre
chopi
səkenə
manʈhə
bəsigəy


No way could they catch that jackal. They stayed there.

त्यस स्याललाई केही गरी समात्न सकेनन्। मान्छे बसिगयो।

S31 stop écouter
tyo bhəyo ke? tyo səkigyo əbə. hã. tyo səkigyo. hẽ hẽ.
त्यो भयो के? त्यो सकिगयो अब। हाँ। त्यो सकिगयो। हेँ हेँ।

tyo
bhəyo
ke
tyo
səkigyo
əbə
hã
tyo
səkigyo
hẽ
hẽ


That’s it, right? It’s finished. That one’s finished. [The storyteller is paid by the story.] Heh heh.

त्यो भयो के? त्यो सकिगयो अब। त्यो सकिगयो। हेँ हेँ।